Organisering av skuledagen

SKULEDAGEN - DAGSRYTMEN:
Skulefritidsordninga opnar kl. 0715 og stenger kl. 1645
For elevar som ikkje har skulefritidsordning er skulen open frå kl. 0830.
Det er inspeksjon ute frå kl 0815.
 

1. undervisningsøkt kl. 0830 - kl 1000
Friminutt kl. 1000 - kl 1015
2. undervisningsøkt
     (inkl. tid til måltid)
kl. 1015 - kl 1125
 
Friminutt kl. 1125 - kl 1155
3. undervisningsøkt kl. 1155 - kl 1255
Friminutt kl. 1255 - kl 1305
4. undervisningsøkt kl. 1305 - kl 1400


Start og slutt på skuledagen dei ulike dagane i veka.
(4.trinn slutter 1400 ein av vekedagane etter jul)
 

,
Måndagar:
slutt kl 1255 for alle trinn 
Tysdag:        
slutt kl 1255 for 1-3.trinn, 1400 for 5.-7.trinn

Onsdag:        
slutt kl 1255 for 1-3.trinn, 1400 for 4-7.trinn
Torsdag:        
slutt kl 1255 for 1-4.trinn, 1400 for 5.-7.trinn
Fredag:
slutt 1255 for alle trinn