Kva gjer vi utover hausten?

Skulen har masse aktivitet denne hausten. 7.trinn har akkurat vært på leirskule og er i gang med et bredt tverrfagleg prosjekt. Prosjektet skjer i samarbeid med NTNU, som skulen har inngått eit partnerskap til. 5. og 4.trinn skal opparbeide eigen Skulehage!  Dette er ein del av trinnas tverrfaglege arbeid knytta til fagfornyinga (nye læreplanar).