Endelig tilbake igjen!

Vi har starta på eit nytt år, vi har mykje spennande på plakaten, realfagsatsing, vidareutvekling av iPad-praksisen, meir djupnelæring og mykje meir, velkomen!