7.trinn arbeider med fagfornying i nytt spennande prosjekt!

7.trinnet vårt arbeider med eit spennande prosjekt knytta til fagfornyinga! Skulen har fått med NTNU inn i eit samarbeidsprosjekt som skal utprøve nye formar for undervisning og opplæring. Samstundes har skulen også tett kontakt med Høgskulen i Volda og Høgskulen på Vestlandet! 

På onsdag var vi alle inne på NTNU (NMK)  og hadde ei fantastisk presentasjon av prosjektet med ei påfølgende paneldiskusjon omkring fagfornyinga. Elevane var fantastiske, takk til dei og takk til lærarane som støttar opp!

Her ligg eit opptak av presentasjonen: https://www.youtube.com/watch?v=fxB-4WmkxqE