Miljøterapeut

Giske ungdomsskule har eit inkluderingsteam, leia av Therese Stokke.

Inkluderingsteamet består av (miljøterapeutar, vernepleiar, sosionom, fagarbeidar og assistentar) og dei arbeider med miljømessige tiltak som samtalar, mobbesaker, trivselstiltak, samarbeid med heimen, med lærarane og andre instansar. Kontoret ligg i enden av administrasjonen, med eigen inngang frå streeten. 

Du kan ta kontakt med miljøarbeidar ved å komme innom kontoret, eller kontaktlærar kan hjelpe deg med å komme i kontakt.

Therese Stokke har mobil: 417 02 307 og mail: therese.stokke@giske.kommune.no