Plan for samarbeidet mellom heim og skule

 

Faste heim-skule tiltak

FAU - medlem

Klassekontakt

August/

September

Felles foreldremøte i alle klassar ved oppstart av skuleåret.

 

 

 

September

Møte i FAU – konstituering, møteplan, info om MOT,

Foreldremøte 8kl – samla MOT; foreldrerolle

Oktober

Individuelle utviklingssamtalar med fokus på oppstart, trivsel og det sosiale for 8.trinn. Samtalane på 9. og 10.trinn har også fokus på halvårsvurdering før sommaren.

Møte i FAU – ordensreglar, tiltaksplan mot mobbing

 

November

 

Møte i FAU

 

 

Desember

 

Møte i FAU - drøfte verksemdsplan

 

Januar

 

Møte i FAU

Foreldremøte

9 kl – klassevis; elevar, foreldre, lærar.MOT-tema: Korleis tenkjer ein vaksen/ungdom?

Februar

Individuelle utviklingssamtalar med utgangspunkt i halvårs-vurderinga. Stort fokus på arbeidsinnsats og trivsel.

Møte i FAU

 

Mars

 

Møte i FAU – drøfte skulen sin kvalitetsrapport

 

April

 

Møte i FAU

 

Mai

 

Møte i FAU

 

Juni

 

 

Foreldre i 9.klasse serverer 10.trinnet ved vitnemålsutdeling.

Artikkelliste