Torsdag vart det einstemmig vedteke i Formannskapet at det blir samanslåing av Godøy usk og VUS frå hausten 2021.

210507 nyheitsbrev (PDF, 421 kB)