Giske ungdomsskule viser MOT

 MOT er ein svært viktig del av Giske ungdomsskule. Verdiane MOT står for, er noko skulen ønskjer å implementere endå meir inn i skulekvardagen. MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å seie nei skal synleggjerast i større grad. 

 Kvar torsdag er dei strålande MOT-coachane, Øyvind Blindheim og Kay Amund Vartdal, på skulen og held MOT-økter der desse tre verdiane alltid ligg som ein raud tråd. I tillegg til å halde MOT-økter, bidreg Øyvind og Kay Amund også etter skuletid. I skuleåret 21/22 tilbyr MOT/Sprek 365 gratis trening for ungdom kvar torsdag etter at skuledagen er over. Dette er eit flott tiltak for å skape gode relasjonar mellom elevane og ikkje minst la elevane få kjenne på meistring saman med andre.