Alle skuler i Giske kommune stenger

Alle skuler i Giske kommune vil frå fredag 13. mars vere stengt. Frå mandag 16. mars vil ein  gå over til fjernundervisning. I praksis betyr dette at ingen av elevane skal møte på skulen, men undervisninga held fram på den digitale plattforma.

INFO GISKE KOMMUNE