Smittevernsplan i høve oppstart skuleåret 2020-2021.