Direktsendring frå kommuneleiinga

DIrektsending frå kommuneleiinga om Corona