Rådsorgan (FAU/SU)

FAU SKULEÅRET 2019-2020
FAU SKULEÅRET 2019-2020
KLASSE NAMN ROLLE VARA
Marthe Alnes Aarøe Leiar
1. klasse Ole Johan Dybvik  Randi Tomren 
2. klasse Barbro E. Fjørtoft  Kristin Støbakk 
3. klasse Hans-Joackim Koblischke Anette Klemetsen 
4. klasse Elin Støbakk  Sara-Beate Dybvik 
5. klasse Inger-Lise Godø  Linda Hansen 
6. klasse Anne Karin Dyb Støbakk  Trude Kleivan Breivik 
7. klasse Solveig S. Hausken   
8. klasse Kristian Wennevold  Inger-Lise Emini 
9. klasse Trond Giske  Heidi Steinnes Dyb 
10. klasse Julianne Kjevik  Stian Skjønberg 

 

 

SAMARBEIDSUTVALET SKULEÅRET 2019-2020
SAMARBEIDSUTVALET SKULEÅRET 2019-2020
NAMN ROLLE MERKNAD
Oddfrid Reinlund Konst. rektor
Marthe Alnes Aarøe FAU leiar
Severin Dyb Alnes Ansatt representant Leiar av SU
Sissel B. Thomassen Ansatt representant
Emma H. Strand Elevrådsrepresentant
Johan Rørvik Godø Elevrådsrepresentant