Kontaktlærarar 2021/2022

Her finn du oversikt over kontaktlærarane i dei ulike klassene. 

Kontaktlærarar 2021/2022
Klasse Kontaktlærarar E-post
1. klasse  Edel Valkvæ  elvalkva@giske.kommune.no
2. klasse  Stine Elisabeth Røberg Stine.Elisabeth.Roberg@giske.kommune.no
Randi-Maria Fauske Blindheim ranbli@giske.kommune.no
3. klasse  Hanne Vambeset hannek@giske.kommune.no
4. klasse  Marit Melseth Marit.Melseth@giske.kommune.no
Ruben Elias Austnes rubaus@giske.kommune.no
5. klasse Katrine Thu Sandøy  katrineu@giske.kommune.no 
6. klasse Linda Husevåg Synnes Linda.Husevag.Synnes@giske.kommune.no
7. klasse  Britt Elin Roald Farstad befarsta@giske.kommune.no