Skulerute

Godøy skule følgjer skuleruta til Giske kommune. 

Pga tilpassing til skuleskyss har elevane i 3.-10. klasse noko overtid kvar veke. 3.-4. klasse avspaserer denne tida ved å ha kort dag omtrent kvar tredje fredag. 5.-10. klasse avspaserer 6 heile skuledagar. Sjå datoar i oversikta nedanfor. 

Kort dag for 3. og 4. klasse fyljande fredagar:
14.9   5.10   2.11   23.11   14.12   11.1   1.2    22.2   22.3   12.4   10.5   7.6   21.6

6. dagar for 8. – 10. klasse: 
28.9     5.11   14.1     22.2    23.4     21.6