Skulerute

Godøy skule følgjer skuleruta til Giske kommune. 

Pga tilpassing til skuleskyss har elevane i 3.-10. klasse noko overtid kvar veke.
3.-4. klasse avspaserer denne tida ved å ha kort dag (til 11.45) fredagar på hausten og våren. SFO er opent for dei som har plass der og det går buss frå skulen kl. 11.55.

5.-10. klasse avspaserer 7 heile skuledagar fordelt utover skuleåret. Sjå datoar i oversikta nedanfor. 

Kort dag for 3. og 4. klasse i fylgjande periodar: 
Veke 34-43 og i veke 14-25.


6. dagar for 5. – 10. klasse: 
16.9     18.10   21.11     3.2    13.3     30.4     19.6