Skulerute

Godøy skule følgjer skuleruta til Giske kommune

Pga tilpassing til skuleskyss har elevane i 1.-10. klasse noko overtid kvar veke.
1.-2. klasse avspaserer denne tida ved å ha kort dag (til 11.45) fredagar på hausten og våren. SFO er opent for dei som har plass der og det går buss frå skulen kl. 11.55.

5.-10. klasse avspaserer 7 heile skuledagar fordelt utover skuleåret. Sjå datoar i oversikta nedanfor.

Kort dag for 1. og 2. klasse i fylgjande periodar: 
Veke 34-44 og i veke 14-24.


6. dagar for 5. – 10. klasse:

Måndag 21.9, onsdag 21.10, fredag 20.11, måndag 4.1, fredag 19.3, torsdag 29.4, fredag 18.6.