Organisering av skuledagen

Tabellen nedanfor viser kor tid skuledagen startar og sluttar for dei ulike stega.

(Pga. omsyn til smittevern så kan skulen fråvike frå planen i perioder.)

Organisering av skuledagen
Klasse Mandag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-2. klasse 8.15-13.15 8.15-13.15 8.15-11.45 8.15-13.15 8.15-11.45*
3.-4. klasse 8.15-13.15 8.15-13.15 8.15-11.45 8.15-13.15 8.15-13.15
5. klasse 8.15-13.45 8.15-14.15 8.15-13.00 8.15-14.15 8.15-12.30
6.-7. klasse 8.15-14.15 8.15-14.15 8.15-13.00 8.15-14.15 8.15-12.30
8.-10. klasse 8.15-14.15 8.15-14.15 8.15-13.00 8.15-14.15 8.15-14.15

* 1.-2. klasse sluttar i periodar kl 11.45  på fredagar. Sjå datoar under skulerute. 

Matpause og langt friminutt på Alnes kl 11.45-12.15 og på Godøya 11.00-11.30.