Plan for GODT skulemiljø

Ved Vigra skule har vi fokus på at alle skal trivast, og vi ynskjer å skape eit trygt og dynamisk skulemiljø.

Vi arbeidar ut frå visjonen vår, og verdiar henta frå framtidskulen.no!

For nærare informasjon og for å lese heile planen last ned PDF. (PDF, 754 kB)