Slik byggjer vi framtidsskulen.no

I framtidsskulen.no er eleven kjerneaktør og får utvikle forståinga av eiga rolle i læringsarbeidet. Han er aktiv i læringsarbeidet, og får oppleve meistring både fagleg og sosialt.

Ved Vigra skule bruker vi eit eige observasjon/refleksjonsskjema for å skaffe oss oversikt over eigen praksis, slik at vi sikrar at han er i samsvar med verdiane og måla i framtidskulen.no

 Sjå skjema ved å laste ned PDF fil. (PDF, 205 kB)