Skulerute 2017-18

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

Månad Merknad Skuledagar
August
Første skuledag: måndag 21. august
9
September
 
21
Oktober
Haustferie veke 41: måndag 9.-fredag 13. oktober
17
November
 
22
Desember
Siste skuledag før jul: torsdag 21. desember
15
Januar Første skuledag etter jul: onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8: måndag 19.-fredag 23. februar 15
Mars

Påskeferie: måndag 26. mars-måndag 2. april.

17
April Første skuledag etter påske: tysdag 3. april 20
Mai Elevfri dag: fredag 11. mai og fredag 18. mai 17
Juni Siste skuledag: fredag 22. juni 16
  Sum skuledagar 190

 

Skulane legg inn 6 studie- og planleggingsdagar utanom elevane sine skuledagar.

NB!

Vigra skule har studiedag fredag 16. mars. Skulen og SFO er stengd denne dagen pga. NM i bueskyting.