Oppdatert smittevernsplan hausten 2020

Oppdatert smittevernsplan for Vigra skule.

Hovudmålet vårt å legge til rette for at alle skal være trygge, kunne glede seg til å komme på skulen og erfare det som kjekt!
Vi må ha, og etterleve, klare reglar for korleis vi skal unngå smitte, samstundes som vi skal vere klare til å trøyste, hjelpe og oppmuntre ungane når dei treng det. Samtidig skal vi vaksne halde sosial distanse og respektere dei offentlege føringane, som til ei kvar tid gjeld.

Klikk på lenkja for å lese heile planen: