Info om Covid19

Ved mistanke om Covid19

Det kan vere vanskeleg å skilje Covid19 frå vanleg forkjøling eller andre sjukdommar. Her får du nokre tips.

Når skal ein teste seg?  - Her finn du eit flytskjema som forklarer.