Plan for samarbeidet mellom heim og skule

 

Faste heim-skule tiltak

FAU - medlem

Klassekontakt

August

Felles foreldremøte i alle klasser

 

 

September

ved oppstart av skuleåret.Kontaktlærar drøfter gjennomføring av felles foreldremøte med klassekontaktene.

 Møte i FAU – konstituering, møteplan, info om MOT,..

 Foreldremøte 8kl – samla MOT; foreldrerolle

Oktober

Individuelle  foreldrekonferansar

Møte i FAU – ordensreglar, tiltaksplan mot mobbing

 

November

 

Møte i FAU

Infomøte om ungdom og rus for 8.kl

 Elevkveld – stille vakter

Desember

 

Møte i FAU - drøfte verksemdsplan

 

Januar

Individuelle foreldrekonferansar

Møte i FAU

Foreldremøte

9 kl – klassevis; elevar, foreldre, lærar.MOT-tema: Korleis tenkjer ein vaksen/ungdom?

Februar

med utgangspunkt i halvårs-vurderinga.

Møte i FAU

Skuleball – stille vakter

Mars

 

Møte i FAU – drøfte skulen sin kvalitetsrapport

 

April

 

Møte i FAU

 

Mai

 

Møte i FAU

 

Juni

 

 

Foreldre i 9.klasse serverer 10.trinnet ved vitnemålsutdeling.