Rådsorgan

Her finn informasjon om kven som er medlemmar i SU og SMU skuleåret 2020/2021.

Her finn du informasjon om kven som er medlemmar i FAU, og foreldrekontakter i dei ulike klassene i skuleåret 2020/2021