Skulerute 2019 - 2020

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal, vedteken av Utdanningsutvalget 09.02.2017.

Skulerute 2019/2020
Skulerute 2019/2020
Haust 2019   Skuledagar
August Første skuledag: måndag 19. august 10
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 7.- fredag 11. oktober 18
November   21
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15
Vår 2020    
Januar Første skuledag etter jul: måndag 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 17.- fredag 21. februar 15
Mars   22
April Påskeferie: måndag 6.april – måndag 13. april Første   skuledag etter påske: tysdag 14. april 16
Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18
Juni Siste skuledag: fredag 19. juni 14
  Sum skuledagar 190