Timplan (dagsrytme)

Timeplan (dagsrytme)
Time Klokkeslett
1. 0810-0900
2. 0910 - 0955
3. 1005 - 1055
4. 1125 - 1210
5. 1220 - 1310
6. 1320 - 1405