Timplan (dagsrytme)

Timeplan (dagsrytme)
Time Klokkeslett
1. 0810 - 0910
2. 0920 - 1005
3. 1015 - 1100
4. 1130 - 1215
5. 1225 - 1310
6. 1320 - 1405