Alle skuler i Giske kommune vil frå fredag 13. mars vere stengt. Frå mandag 16. mars vil ein  gå over til fjernundervisning. I praksis betyr dette at ingen av elevane skal møte på skulen, men undervisninga held fram på den digitale plattforma.

INFO GISKE KOMMUNE

Viser til Giske kommune si heimeside om info knytt til Corona-viruset

https://www.giske.kommune.no/koronavirus/