I dette skrivet har jeg laget en oversikt over ulike hjelpelinjer og chattetjenester for barn og ungdom. Ungdom tar som regel lite kontakt på telefon, men ønsker mest kontakt på chat.

 

Sjå etter pressemelding frå Giske kommune!

Alle skular og hallar i Giske kommune vil vere stengd f.o.m. fredag 13.03.20 og til over påske.

Alle skuler i Giske kommune vil frå fredag 13. mars vere stengt. Frå mandag 16. mars vil ein  gå over til fjernundervisning. I praksis betyr dette at ingen av elevane skal møte på skulen, men undervisninga held fram på den digitale plattforma.

INFO GISKE KOMMUNE

Viser til Giske kommune si heimeside om info knytt til Corona-viruset

https://www.giske.kommune.no/koronavirus/