Valderøy ungdomsskule ønskjer alle føresette ei god og vel fortent påske! Takk for at de har stått på for at elevane våre, trass ei svært vanskeleg tid, har vi fått mykje god og tilpassa hjelp i opplæringa! Vi har nok alle lært mykje nytt i løpet av desse vekene skulane har vore stengt, både på godt og vondt. Det å kunne ta ferie og slappe av no, gjer forhåpentlegvis godt for alle. Onsdag 8. april vi vi få meir informasjon m.a. om skulane framleis blir stengt etter påske eller om dei blir opna. Vi legg no planar for begge alternativa.

God påske!

Nyhetsbrev april 2020

NAFOs hjemmeside har fått nytt utseende og ny menystruktur. Innholdet er det samme, men menyen er endret for å gjøre siden mer oversiktlig.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.   

INFORMASJON EKSAMEN 

 

Film med informasjon om hjelpelinjer, samt ein god del informasjon om andre hjelpelinjer.

Når vi no er inne i ei tid med mykje usikkerheit og uvisse, er det viktig at vi som foreldre klarar å vere trygge og gode vaksne for barna våre. Dette gjer vi best ved å forsøke å halde oppe ein så «normal» struktur på kvardagen som mogeleg. Er vi redde og bekymra vil barna våre merke dette. Forsøk å skaffe deg den tryggheita du treng sjølv for å vere ei god støtte for barna.

Lytt til barna si uro, og forsøk å møte denne med aksept og forståing. Det er ikkje alle spørsmål vi kan svare på, men barna treng først og fremst å bli møtt og forstått i følelsane sine. Barna våre treng også informasjon om det som skjer, men dei treng det gjerne gjort forståeleg og tilpassa av sine foreldre. For mange barn er det godt å vite kva dei kan gjere for å for eksempel hindre smitte. Nyheitene kan formidle skremmande og uforståelege nyheitsbilete, ver påpasseleg med å bruke avknappen og med å hjelpe barna med å forstå.

Det finns fleire gode nettsider som kan vere til støtte for foreldre til å svare på spørsmål om coronaviruset. Under ligg det lenkar til sider om dette.