Korona - smittevernsplan

Valderøy barneskule sin smittevernsplan baserer seg på smittevernsveilederen frå myndigheitene. 

OPPDATERT 3.6

Smittevernsplanen er tilpassa lokale forhold på Valderøy barneskule. Eiga reinhaldsplan kjem som ein integrert del av planen, men foreligg dessverre ikkje ennå. Han blir lagt til straks han er klar.