Søknad om veg, vatn- og avløpsarbeid

Alt veg, vatn- og avløps arbeid i Giske kommune skal utførast av godkjent føretak, som må søkje/melde inn arbeidet for å få dei godkjent av Giske kommune på følgande typar oppdrag:

  • Sanitærsøknadar
  • Søknad om industripåslepp
  • Søknad om utslepp
  • Melding om utført va arbeid
  • Melding om vassmålar
  • Melding om sikring mot tilbakestrøming
  • Gravemeldinger

Søknadane skal ikkje lengre leverast på papir til Giske kommune, men skal sendast Giske kommunes digitalt via Powel/ Volue Entreprenørportal.

Ein del autoriserte røyrleggarar og entreprenørar har allereie tilgang gjennom eiga tilsendt direktelenke. Nye brukarar kan søke om tilgang til vår portalløysing via lenka under:

https://tenantmanager.onpowel.com/registration

 

Tilgang for bedrifter som allereie har tilgang i andre kommuner

For dei som allereie har ein brukar i Powel sitt system, så må dei logge på ein admin brukar og legge til Giske kommune i deira tilgangsadministrasjon. Når de har gjort dette, så får vi opp ein søknad om tilgang som vi godtar/avslår.

Først når vi har behandla denne søknaden og den er kontrollert av Powel i Trondheim, så kan de starte nye søknader.

Pålogging til Portalen varierer frå bedrift til bedrift avhengig av registrert «Tenantnavn».

For vår egen testbruker som har tenantnavn «kunde» blir den fulle lenkja:

https://mytasks.onpowel.com/kunde/ , der dere må bytte ut «kunde» til deres bedriftsnavn.

Inne i Entreprenørportalen må du gå til Tilgangsadministrasjon, og legge til kommune. Sjå bilde under.