Søknad om vatn- og avløpsarbeid

Alt røyrleggararbeid skal utførast av godkjent føretak, eksempelvis røyrleggar eller entreprenør, som må søke/melde inn arbeidet og få det godkjent før start.

Sanitærsøknadar, melding om vassmålarinstallasjon og innmelding av utført arbeid skal ikkje lengre leverast på papir.

Vi har gått over til ein heildigital søknadsprosess via Powel Entreprenørportal.

Ein del autoriserte røyrleggarar og entreprenørar har allereie tilgang gjennom eiga tilsendt direktelenke. Nye brukarar kan søke om tilgang til vår portalløysing via lenka under:

 

https://tenantmanager.onpowel.com/registration