Finn korrekt søknad i knappane over

Giske kommune har gått over til digitale søknadar som gjeld vatn og avløp (sanitærsøknad).