Sekjonering og reseksjonering

Her finn du skjema og rettleiiar for å gjennomføre seksjonering og reseksjonering.

Søknad om seksjonering:

Skjema for søknad om seksjonering (DOCX, 76 kB)

 

Seksjonering med uteareal:

Dersom seksjonane skal ha uteareal må det sendast inn rekvisisjon av oppmålingsforretning over utearealet:

 

Lovverk:

Lov om eigarseksjonar

Forskrift om bruk av standardisert skjema for seksjonering

Kontaktpersonar

Oddbjørg Kvangarsnes
E-post