Oppmålingskontoret

Frådeling og  oppmåling av eigedomar.

Oppmålingskontoret handsamar (1) søknader om frådeling og  gjennomfører måling og merking av grenser i terrenget gjennom (2) oppmålingsforretning. På denne sida finn du alle relevante søknadskjema og linkar til relevante infosider.

I tillegg blir det handsama seksjonering, adressering og gjev informasjon om tinglysing.

Dersom du treng hjelp til utfylling av skjema, eller ønskjer veiledning i andre spørsmål knytt til eigedomstilhøva for din eigedom: Så ta kontakt.

Førespurnader utover rein veiledning bes avklart i møte etter nærmare avtale.

Vi er tilgjengelege til følgjande tider:
mandag,  tirsdag og onsdag kl. 12 00 – 15 00   -   torsdag og fredag kl. 09 00 – 11 30

Skjemaoversikt

Kontaktpersonar

Øyvind Drabløs
E-post
Telefon 70 18 80 25
Mobil 917 18 377