Kontor for byggesak

Kontor for byggesak behandlar søknad om løyve til tiltak etter Plan- og bygningslova. Kontoret er ein del av teknisk eining

Kontor for byggesak sine viktigaste oppgåver er

  • Rettleiing i saker etter plan- og bygningslova
  • Saksbehandling etter plan- og bygningslova
  • Samordne med andre mynde i høve avklaringar etter plan- og bygningslova og anna lovverk
  • Gjennomføre tilsyn etter plan- og bygningslova
  • Følge opp ulovlege forhold etter plan- og bygningslova.

Hausten 2019 gjorde Fylkesmannen v/ Justis- og verjemålsavdelinga oppdateringar av plan- og bygningsrettssidene på heimesida si. Formålet har vore å gjere sida meir oversiktleg og brukarvenleg. Dei ønskjer å gjere jamlege oppdateringar av heimesida slik at ho kan vere eit nyttig verktøy for både kommunane og innbyggjarane.

Sjå https://www.statsforvalteren.no/More-og-Romsdal/Plan-og-bygg/Plan--og-bygningsrett/

Opningstider

Måndag:         12.00 – 15.00
Tysdag:           09.00 – 15.00
Onsdag:         Stengt
Torsdag:         09.00 – 12.00
Fredag:           09.00 – 12.00

 

Servicetorget har ope alle dagar
09.00 - 15.00.

Der får du hjelp med dei fleste sakene. Om du treng å ha kontakt med ein sakshandsamar får du best service om du avtalar tid i førehand.