Kontor for byggjesak

Kontor for byggjesak behandlar søknad om løyve til tiltak etter Plan- og bygningslova. Kontoret er ein del av teknisk eining

Kontor for byggjesak sine viktigaste oppgåver er:

  • Rettleiing i saker etter plan- og bygningslova
  • Saksbehandling etter plan- og bygningslova
  • Samordne med andre mynde i høve avklaringar etter plan- og bygningslova og anna lovverk
  • Gjennomføre tilsyn etter plan- og bygningslova
  • Følgje opp ulovlege forhold etter plan- og bygningslova.

Kontor for byggjesak sine opningstider for telefon og besøk er:

  • Måndag, tysdag og onsdag kl 12.00 - 15.30.
  • Torsdag og fredag kl 09.00 - 11.30.