Bygge, endre eller rive

For å søke krevst det kompetanse for å planlegge og søke om løyve for å bygge-, endre-, eller rive noko på ein eigedom. Du må kunne lese og forstå kommunale plan- og lovverk, forstå byggteknisk språk, og kunne utarbeide ein søknad som oppfyller alle krav. Har du ikkje denne kompetansen anbefaler kommunen å leige nokon som kan gjere jobben for deg (ein ansvarleg søkar).

Det første som bør gjerast i ein planleggingsfase er å innhente «underlagsmaterialet» som trengst i arbeidet med å søke.

I tabellen under har vi lista opp det du treng.

Underlagsmateriale

Kva er det?                                           

Arealdelen til kommuneplanen Generelle reglar for ein eigedom
Reguleringsplan Detaljreglar for ein eigedom
Kart over vatn- og avløpsleidningar Oversikt over kommunens vatn- og avløpsleidningar på ein eigedom
Godkjent situasjonskart Blir brukt til å teikne situasjonsplan. Dette leggast ved alle søknader til kommunen.
Naboliste Oversikt over naboar som skal varslast før ein byggesøknad blir sendt til kommunen.
Underlagsmateriale finn du på: https://giske.e-torg.no/

 

 

 

 

 

 

 

Kva skal du bygge, endre eller rive?

Under har vi lista opp dei mest aktuelle byggeprosjekta. Ønsker du til dømes å rive garasjen på eigedommen din, trykker du på «Rive» i boksen som er merka «Garasje», og du vil få meir informasjon om kva du må gjere før du kan rive garasjen.

Garasje og Carport

Bygge Endre Rive

Bustad

Bygge Endre Rive

Eldstad og Pipe

Bygge Endre Rive

Naust

Bygge Endre Rive

Bod

Bygge Endre Rive

Våtrom

Bygge Endre Rive

Terrasse, Altan, Balkong og Veranda

Bygge Endre Rive

Gjerde, Levegg og Støyskjerm

Bygge Endre Rive

Støttemur
 

Bygge Endre Rive

Hytte og Anneks

Bygge Endre Rive

Terrengendring

Endre 

Skilt

Bygge Endre Rive