Teknisk eining

Teknisk eining organiserer alle tenester innan nybygg, drift og vedlikehald av bygg og teknisk infrastruktur, renovasjon samt alle tenester knytt til forvaltning av plan- og bygningslova.

Utbygging av kommunal infrastruktur:

 • kommunale bygg
 • kommunale vegar
 • anlegg for vatn og avløp
 • parkar og uteområde
 • vegvedlikehald
 • vatn og avløp
 • driftsoppgåver og koordinering av eigedomsdrift
 • renovasjon i samarbeid med ÅRIM
 • kommunale grøntareal/kyrkjegardar
Vakttelefon teknisk, døgnvakt 90 01 84 25
Servicetorg / sentralbord 70 18 80 00

Brannvern

Giske kommune har eige brannvesen med deltidstilsette brannmenn. Giske brannvesen samarbeider med Ålesund brannvesen gjennom DIB, Det interkommunale brannvernet og har felles brannsjef med Ålesund.

Tenester knytt til forvaltning av plan- og bygninglova

 • regulering/fysisk planlegging
 • byggesak
 • kart og oppmåling
 • grunnkjøp
 • landbruk

Kontaktpersonar

Eli Reidun Brunstad Høydal
E-post
Telefon 70 18 80 16
Mobil 484 96 902

Opningstider

 

Måndag - onsdag 12.00- 15.30

Torsdag - fredag   08.30- 11.30

Servicetorget har ope alle dagar 08.30 - 15.30.

Der får du hjelp med dei fleste sakene. Om du treng å ha kontakt med ein sakshandsamar får du best service om du avtalar tid i førehand.