Skulerute 2018-19

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

På grunn av at 16. mai er eksamensdag for grunnskulen, har Møre og Romsdal fylkeskommune gjort følgjande endringar i skuleruta for 2018-19:

  • Første skuledag etter jul: torsdag 3. januar (endra frå onsdag 2. januar)
  • Elevfri dag 16. mai går ut.

Skuleruta nedanfor er oppdatert med desse endringane.

Haust 2018

 

Skuledagar

August Første skuledag: måndag 20. august 10
September   20
Oktober Haustferie   veke 41: måndag 8. – fredag 12. oktober 18
November   22
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 20. desember 14

Vår 2019

   
Januar Første skuledag etter jul: torsdag 3. januar 22
Februar Vinterferie veke 9: måndag 25. februar - fredag 1. mars 16
Mars   20
April Påskeferie: måndag 15. april - måndag 22. april
Første skuledag etter påske: tysdag 23. april
16
Mai Elevfri dag: fredag 31. mai 18
Juni Siste skuledag: fredag 21. juni 14
    190