Spesialundervisning

Her finn du malar for spesialundervisning

Spesialundervisning
Tittel Publisert Type
Årsrapport for spesialundervisning (nynorsk)

Malen er henta frå Udir.no

09.02.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årsrapport for spesialundervisning.docx
Avslag på søknad om spesialundervisning

Mal for enkeltvedtak med avslag på søknad om spesialundervisning

09.02.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Avslag på søknad om spesialundervisning.docx
Tilvising til PPT, systemsak

Bruk denne malen når skulen ønskjer hjelp frå PPT til systemarbeid

09.02.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for tilvising av systemsak til PPT.docx
Pedagogisk rapport skule

Ved tilvising til PPT skal det alltid ligge ved ein pedagogisk rapport som viser kva tiltak skulen har prøvd tidlegare.

09.02.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport - mal.docx
Tilvising til PPT, elevsak

Bruk denne malen når skulen ønskjer sakkunnig vurdering frå PPT

09.02.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for tilvising av elev til PPT 2019.docx
Tilvisingsskjema barnehagar

Revidert 2018

03.07.2019 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Tilvisingsskjema barnehagar.doc
Individuell opplæringsplan

Omarbeidd og tatt i bruk frå september 2019

17.09.2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for IOP 2019.docx

Viktige lenker

Ukraina