Spesialundervisning

Her finn du malar for spesialundervisning

Spesialundervisning
Tittel Publisert Type
Avslag på søknad om spesialundervisning

Mal for enkeltvedtak med avslag på søknad om spesialundervisning

2/9/2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Avslag på søknad om spesialundervisning.docx
Individuell opplæringsplan

Omarbeidd og tatt i bruk frå september 2019

9/17/2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for IOP 2019.docx
Pedagogisk rapport skule

Ved tilvising til PPT skal det alltid ligge ved ein pedagogisk rapport som viser kva tiltak skulen har prøvd tidlegare.

2/9/2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport - mal.docx
Tilvising til PPT, elevsak

Bruk denne malen når skulen ønskjer sakkunnig vurdering frå PPT

2/9/2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for tilvising av elev til PPT 2019.docx
Tilvising til PPT, systemsak

Bruk denne malen når skulen ønskjer hjelp frå PPT til systemarbeid

2/9/2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for tilvising av systemsak til PPT.docx
Tilvisingsskjema barnehagar

Revidert 2018

7/3/2019 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Tilvisingsskjema barnehagar.doc
Årsrapport for spesialundervisning (nynorsk)

Malen er henta frå Udir.no

2/9/2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årsrapport for spesialundervisning.docx