Sommarskulen

  Sommarskulen i Giske 2021

Giske kommune er svært glade for å kunne presentere gratis Sommarskule med aktivitetar i veke 25, 26, 27, 32 og 33!
Påmelding starter 04.juni kl.12:00

Målet med sommarskulen er å gi barn og unge ein arena der dei kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i sommarferien. Vi håper dette kan bidra til fine ferieminner for elevane våre!

Sjå tilbodet her.
 

Dette er greitt å vite om Sommarskulen før påmlelding:

 • Påmeldinga opnar 04.juni kl. 12:00 og stenger torsdag 10.juni kl. 23:00. I denne perioda kan alle elevar i 5. til 10.trinn melde seg på eit kurs/aktivitet. Dette for at alle skal få sjansen.
   
 • Ledige plassar blir annonsert fortløpande frå 11.juni. Ved ledige plassar kan ein melde seg på fleire kurs/aktivitetar.
   
 • Informasjon om korleis ein melder seg på ligg ved kvart enkelt kurs/aktivitet.
   
 • Sommarskulen er generelt for elevar i 5. til 10. trinn, som bur i Giske kommune. Det vil seie frå dei som går ut av 4. klasse, til dei som går ut av 10. klasse. Nokre aktivitetar er for heile målgruppa, og nokre er for delar av målgruppa.
  Ved ledige plassar kan det ved nokre kurs bli aktuelt å gi plass for elevar som er yngre/eldre. Sjå då etter ledige plassar etter 11.juni, og ta kontakt med kursansvarlege.
   
 • Etter påmelding og stadfesta plass, vil du motta informasjon direkte frå arrangør.
   
 • Dersom det er informasjon som du meiner instruktørane bør ha om ditt barn, so ber vi om at du opplyser om dette til ved påmelding eller kontaktar instruktør før kursstart.
   
 • Smittevern er viktig, og alle arrangørane tek ansvar for at den tids gjeldande smittevernreglar blir fulgt.
   
 • Sommarskulen er finansiert med midlar frå Utdanningsdirektoratet.
   
 • Påmelding starter 04.juni kl.12:00