Skulerute 2024-2025

Kommunedirektøren i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

Haust 2024 Skuledagar
AugustFørste skuledag: måndag 19. august                              10
September 21
OktoberHaustferie veke 41: måndag 07. – fredag 11. oktober18
November 21
DesemberSiste skuledag før jul: fredag 20. desember15
Vår 2025 
JanuarFørste skuledag etter jul: måndag 6. januar20
FebruarVinterferie veke 8, måndag 17. – fredag 21. februar15
Mars 21
AprilPåskeferie: måndag 14. april – måndag 21. april      Første skuledag etter påske: tysdag 22. april16
MaiElevfri dag: fredag 30. mai19
JuniSiste skuledag: fredag 20. juni14
 Sum skuledagar190


Skuleruta gjeld elevane. Skulane fastset seks studiedagar utanom elevane sine skuledagar. SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.