Skuleruta 2024-2025

Kommunedirektøren i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

Haust 2024

 

Skuledagar

August

Første skuledag: måndag 19. august                              

10

September

 

21

Oktober

Haustferie veke 41: måndag 07. – fredag 11. oktober

18

November

 

21

Desember

Siste skuledag før jul: onsdag 20. desember

15

Vår 2025

 

Januar

Første skuledag etter jul: onsdag 3. januar

20

Februar

Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar

15

Mars

Påskeferie: måndag 25. mars – måndag 01. april

21

April

Første skuledag etter påske: tysdag 02. april

16

Mai

Elevfri dag: fredag 10. mai

19

Juni

Siste skuledag: fredag 21. juni

14

 

Sum skuledagar

190


Skuleruta gjeld elevane. Skulane fastset seks studiedagar utanom elevane sine skuledagar. SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.