Skulerute 2023-2024

Kommunedirektøren i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

Haust 2023

 

Skuledagar

August Første skuledag: måndag 21. august                               9
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 09. – fredag 13. oktober 17
November   22
Desember Siste skuledag før jul: onsdag 20. desember 14

Vår 2024

 
Januar Første skuledag etter jul: onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar 16
Mars Påskeferie: måndag 25. mars – måndag 01. april 16
April

Første skuledag etter påske: tysdag 02. april

21

Mai Elevfri dag: fredag 10. mai 18
Juni Siste skuledag: fredag 21. juni 15
  Sum skuledagar 190


Skuleruta gjeld elevane. Skulane fastset seks studiedagar utanom elevane sine skuledagar. SFO har ope heile året utanom fire veker i juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.