Skulerute 2019-20

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal, vedteken av Utdanningsutvalget 09.02.2017.

Haust 2019

 

Skuledagar

August Første skuledag: måndag 19. august 10
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 7.- fredag 11. oktober 18
November   21
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15

Vår 2020

   
Januar Første skuledag etter jul: måndag 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 17.- fredag 21. februar 15
Mars   22
April
Påskeferie: måndag 6.april – måndag 13. april
Første   skuledag etter påske: tysdag 14. april
16
Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18
Juni Siste skuledag: fredag 19. juni 14
  Sum skuledagar 190

Skulane legg inn 6 studie- og planleggingsdagar utanom elevane sine skuledagar.