Skulerute 2020-21

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal

Haust 2020

 

Skuledagar

August

Første skuledag: måndag 17. august

11

September

 

22

Oktober

Haustferie veke 41: måndag 5. - fredag 9. oktober

17

November

 

21

Desember

Siste skuledag før jul: fredag 18. desember

14

Vår 2021

   

Januar

Første skuledag etter jul: måndag 4. januar

20

Februar

Vinterferie veke 8, måndag 22. - fredag 26. februar

15

Mars

Påskeferie: måndag 29. mars - måndag 5. april

20

April

Første skuledag etter påske: tysdag 6. april

19

Mai

Elevfri dag: fredag 14. mai

17

Juni

Siste skuledag: fredag 18. juni

14

 

SUM

190