Skuleruta 2022-23

Kommunedirektøren i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

Haust 2022

 

Skuledagar

August Første skuledag: måndag 22. august                               8
September   22
Oktober Haustferie veke 41: måndag 10. – fredag 14. oktober 16
November   22
Desember Siste skuledag før jul: onsdag 21. desember 15

Vår 2023

 
Januar Første skuledag etter jul: tysdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8, måndag 20. – fredag 24. februar 15
Mars   23
April

Påskeferie: måndag 3. april – måndag 10. april

Første skuledag etter påske: tysdag 11. april

14
Mai Elevfri dag: fredag 19. mai 18
Juni Siste skuledag: torsdag 22. juni 16
  Sum skuledagar 190

 

Skuleruta gjeld elevane. Skulane fastset 6 studiedagar utanom elevane sine skuledagar.SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.