Skulemiljø

I samband med omlegging av våre nettsider har vi ikkje fått ferdigstilt desse sidene.

Regelverket for skulane sitt arbeid med å sikre elevane eit godt og trygt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring kan du lese meir om på Utdanningsdirektoratet sine sider.