Kreativ bruk av IKT i barnehagen

Barn i alderen 0 - 6 år er ein del av eit mangfaldig digitalt univers. Generasjon touch blir brukt som kallenamn på barna som veks opp i dag. Teknologiske vertøy er dagleg i bruk rundt barna og av barna.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidd strategi for barnehagane si utvikling av kompetanse og rekruttering. Strategien er gjeldande for 2014 til 2020. Strategien er kalla Kompetanse for framtidens barnehage.

Her kan du lese Giske kommune sin brosjyre Kreativ bruk av IKT i barnehagen - Giske kommune (PDF, 5 MB).