Foreldrebetaling og moderasjonsordningar

Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass. Familiar kan ha rett på reduksjon i foreldrebetalinga i samsvar med gjeldande moderasjonsordningar.

Makspris


Maksprisen for ein barnehageplass er 3 315 kroner per månad frå og med 1. januar 2022 og 3050 per månad frå 1. august 2022. Maksprisen gjeld alle typer barne­hagar, både offentlege og private. Satsen blir fastsatt av Stortinget. I tillegg kjem kostpengar.

Moderasjonsordningar


Har du fleire barn i barnehagen?

Dersom du har meir enn eitt barn i barne­hage i samme kommune, skal kommunen sjå til at du får reduksjon i foreldre­betalinga; søsken­modera­sjon. Du skal få søsken­modera­sjon uavhengig av om barna går i ulike barnehagar, og i barnehagar med ulike eigarar.
 
Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du låg inntekt?

Det er to modera­sjons­ordningar for familiar eller hus­haldningar med låg inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldre­betalinga

Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller hus­haldninga, skal du ha ein redusert pris.

Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inn­tekta si per barnehageplass. 

Dette gjeld både kommunale og private barnehagar. Kommunen fattar vedtak etter søknad.

Gratis kjernetid for 2, 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2015 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skule­start, som bur i hus­haldningar med låg inntekt, rett til å få 20 timar gratis opphalds­tid i barne­hage per veke. 

Frå 1. januar 2021 gjeld desse ordningane for husstandar som har ei samla bruttoinntekt på mindre enn 583 650 kroner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. august. Blir det søkt etter 1. august gjeld vedtaket frå fyste heile månad etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Søknadsskjema finn du her

Viktige lenker

Ukraina