Endring og oppseiing av plass

Endring og oppseiing av barnehageplass gjer du via oppvekstportalen.

Endring av barnehageplass

For dei som vil søke om endra opphaldstid, må den av foreldra som har søkt om plassen logge inn i oppvekstportalen, gå til "Mi side" og vidare til "Mine plasseringar". Bruk lenka øvst på denne sida.

NB: Lenka kjem opp berre for den av foreldra som registrerte barnehagesøknaden.

 

Frist for oppseiing

I Giske og Vigra barnehagar er det to månaders oppseiingsfrist, dette gjeld frå første dag i kvar månad.

Private barnehagar har ulike oppseiingsfristar, sjå vedtektene til den enkelte barnehage.