I år er det val! Hugs kommunestyre- og fylkestingsvalet 9. september 2019.

Kommunen har eiga nettside om valet i Giske kommune her, der artiklar om temaet vert lagt ut forløpande. Meir allmen informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 ligg på nett her.

For å kunne røyste ved valet måndag 9. september, må du vere innført i manntalet.  Du blir innført i manntalet i den kommunen du var folkeregistrert som busett i pr. 30. juni i valåret og skal røyste til den kommunen.  Har du flytta rundt den datoen, er de viktig å sjekke manntalet.