VALRESULTAT FOR GISKE: SJÅ https://www.nrk.no/valg/2019/resultat/nb/sted/1532 

Kommunen har eiga nettside om valet i Giske kommune her, der artiklar om temaet vert lagt ut forløpande. Meir allmen informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 ligg på nett her.


Røystestadar i Giske kommune 9. september 2019:

Godøyhallen
Giske skule
Giske kommunale idrettshall
Vigrahallen
Opningstida er frå kl. 09.00 til kl. 21.00 på alle røystestadane.

For å kunne røyste ved valet måndag 9. september, må du vere innført i manntalet.  Du blir innført i manntalet i den kommunen du var folkeregistrert som busett i pr. 30. juni i valåret og skal røyste til den kommunen.  Har du flytta rundt den datoen, er de viktig å sjekke manntalet.