Organisering

Rådmannen er øverste administrative leiar i kommunen, og står ansvarleg for kommunestyret i heile den kommunale verksemda.

Rådmannens viktigste oppgåver er å:
Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunen si verksemd.
Styre og utvikle forvaltninga, tenester og tilbod.
Styre og utvikle organisasjonen.

Rådmann Marianne Stokkereit Aasen

Rådmann Marianne Stokkereit Aasen - Klikk for stort bilete

Ass. rådmann Lene Bjørlo Overå
Klikk for stort bilete

Konst. kommunalsjef Arnfinn Vartdal
Klikk for stort bilete