Gebyr og betalingssatsar

Kommunestyret vedtok 30.11.2017 gebyr og betalingssatsar for kommunale tenester i 2018. 

Her finn de link til dokument med alle betalingssatsar.