Barnas og Ungdommens KommuneStyre i Giske (BUKS Giske)

BUKS Giske vart oppretta i 2017. Rådet skal gje politikarane i kommunen råd i handsaming av saker som angår barn og unge. Dei kan på eige initiativ ta opp saker som dei meiner er viktige. Dei innstiller til fordeling av ungdomsmidlane (kulturmidlar), vel utsendingar til Ungdommens Fylkesting (UFT) m.m.

Her finn du oversikt over medlemmane i rådet (XLSX, 11 kB) som kjem frå alle 7. - 10. klassene ved skulane i Giske. Funksjonstida er to år og dei blir valde på kvar enkelt skule.