Spelemidlar. Årleg søknadsfrist 15. oktober

Kulturdepartementet er i ferd med å utarbeide eit nytt regelverk. Detaljane er enno ikkje klare, men her de kan lese brevet (PDF, 413 kB)som Kulturdepartementet har sendt kommunane til orientering.

Som konsekvens av dette, opnar søknadssystemet først over sommaren, seinast 1. september. Søknad om spelemidlar må framleis sendast kommunen seinast innan 15. oktober kvart år. Meir informasjon følgjer etter kvart.